Diolch am ymweld â'r wefan!


Croeso i Ysgol y Graig

Croeso i Ysgol y Graig; ysgol gynradd wedi ei leoli yn nhref Llangefni ar Ynys Môn. Mae dros 380 o blant rhwng 3 ac 11 oed yn mynychu'r ysgol.

Mae ein staff yn gweithio yn galed i sicrhau fod y plant yn cael y cychwyn gorau i fywyd. Rydym yn lwcus o gael adeilad newydd a agorwyd yn 2009. 

Dyddiadau gwyliau a thymhorau 2017-18

Dyddiadau gwyliau a thymhorau 2018-19

Yr Ysgol

 

Newyddion

Presenoldeb Tymor 3 2017 2018

Canlyniadau Tymor 3 -             
Darllen Mwy...