Diolch am ymweld â'r wefan!


Croeso i Ysgol y Graig

Croeso i Ysgol y Graig; ysgol gynradd wedi ei leoli yn nrhef Llangefni ar Ynys Môn. Mae dros 380 o blant rhwng 3 ac 11 oed yn mynychu'r ysgol.

Mae ein staff yn gweithio yn galed i sicrhau fod y plant yn cael y cychwyn gorau i fywyd. Rydym yn lwcus o gael adeilad newydd a agorwyd yn 2009. 

Yr Ysgol

 

Newyddion

Recordiau Mabolgampau Ysgol y Graig ers 2002

Recordiau Mabolgampau Ysgol y Graig ers 2002 Cliciwch ar y
Darllen Mwy...