Blwyddyn 5 Miss Jones

Croeso i ddosbarth Miss Lisa Jên Jones. Ein thema y tymor hwn yw y 'Môr Ladron'.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am yr hyn y byddwn yn ei ddysgu.

Rydym yn cael gwersi ymarfer corff ar ddydd Mawrth- cofiwch eich cit!

Yn ystod tymor yr Hydref bydd gwersi nofio ar fore dydd Iau. 

Ein cyfrif trydar