All gyrsiol

Mae'r ysgol yn cynnig nifer o wahannol weithgareddau all-gyrsiol. 

Edrychwch ar yr amserlen yn rheolaidd i weld unrhyw newidiadau. Os bydd rhaid canslo unrhyw glwb am unrhyw reswm byddwn yn cyhoeddi ar fwrdd newyddion y safle wê.

Dydd Llun

Ymarfer côr- 3:15 - 4:15 

Rygbi - Blwyddyn 5 a 6 - 3:15 - 4:15

Dydd Mercher

Pêl-droed i flwyddyn 3, 4, 5 a 6 - 3:15- 4:15

Clwb celf i flwyddyn 3, 4, 5 a 6 -  3:15 - 4:15

Dydd Iau

Ymarfer i'r tîm gymnasteg-  - 3:15 - 4:15

Cliciwch yma i weld lluniau o lwyddiannau all-gyrsiol yr ysgol.