All gyrsiol

Mae'r ysgol yn cynnig nifer o wahanol weithgareddau all-gyrsiol. Byddynt yn ail gychwyn ar ôl gwyliau'r Nadolig.

Edrychwch ar yr amserlen yn rheolaidd i weld unrhyw newidiadau. Os bydd rhaid canslo unrhyw glwb am unrhyw reswm byddwn yn cyhoeddi ar fwrdd newyddion y safle wê.

Dydd Llun

Dydd Mercher

Dydd Iau