Cerddoriaeth

Mae'r ysgol yn cynnig gwersi i ddysgu chwarae nifer o offerynnau. 

    

Prês

Mae Mrs Kate Gwiliam yn dysgu plant i chwarae offerynnau prês.

Telyn

Mae Mrs Angharad Wyn Jones yn dysgu plant i chwarae'r delyn.

Chwythbrennau

Mae Mrs Elin Roberts yn dysgu plant i chwarae ffliwt a chlarinet.

Ffidil

Mae Dr Caren Buse yn dysgu plant i chwarae ffidl.

Soddgrwth

Mae Mrs Marrie Smith yn dysgu plant i chwarae soddgrwth. 

Côr yr ysgol

Mae côr yr ysgol yn brysur drwy'r flwyddyn. Mae nhw'n cystadlu yn eisteddfod yr Urdd yn rheolaidd ac wedi profi llawer o lwyddiant. 

Bu'r côr yng nghystadleuaeth yn 'Carol yr Wyl' ar S4C fis Rhagfyr diwethaf, yn canu carol o'r enw 'Hwiangerdd y Stabl' a gyfansoddwyd gan Mrs Catrin Jones.