Cerddoriaeth

Mae'r ysgol yn cynnig gwersi i ddysgu chwarae nifer o offerynnau. 

    

Prês

Mae Mrs Kate Gwiliam yn dysgu plant i chwarae offerynnau prês.

Telyn

Mae Mr Dylan Cernyw yn dysgu plant i chwarae'r delyn.

Chwythbrennau

Mae Mrs Glenda Wain-Hobson yn dysgu plant i chwarae ffliwt a chlarinet.

Ffidil

Mae Mrs Carol Ann Llewelyn yn dysgu plant i chwarae ffidl .

Soddgrwth

Mae Mrs Nikki Pearce yn dysgu plant i chwarae soddgrwth. 

Côr yr ysgol

Mae côr yr ysgol yn brysur drwy'r flwyddyn. Mae nhw'n cystadlu yn eisteddfod yr Urdd yn rheolaidd ac wedi profi llawer o lwyddiant. 

Enillodd y côr gystadleuaeth 'Carol yr Wyl' ar S4C fis Rhagfyr diwethaf, yn canu carol o'r enw 'Daeth y 'Dolig' a gyfansoddwyd gan Miss Catrin Roberts.