Cynghorau Ysgol

Cyngor yr Ysgol

 

Mae cynrychiolwyr o bob dosbarth yn yr adran iau yng nghyngor yr ysgol. Mae nhw'n cyfarfod yn wythnosol i drafod newidiadau a hoffai plant yr ysgol eu gweld. Mae'r cyngor yn chwarae rhan flaenllaw ym mywyd yr ysgol gan drefnu a chynnal digwyddiadau.

 

 

Y Cyngor Eco

Mae cynrychiolwyr o bob dosbarth yn ran o'r cyngor eco. Maent yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod sut all yr ysgol, staff a'r disgyblion fod yn fwy cynaliadwy.

   

 

 

Llysgenhadon Gwych

Mae'r llysgenhadon gwych yn gweithio ar ran comisiynydd plant Cymru, Keith Towler. Eu swydd nhw yw sicrhau fod plant yn ymwybodol o'u hawliau. O bryd i'w gilydd maent yn helpu Keith Towler drwy weinyddu holiaduron o fewn yr ysgol a chario negeseuon pwysig gan y comisiynydd i blant yr ysgol.