Cynghorau Ysgol

Cyngor yr Ysgol


Mae cynrychiolwyr o bob dosbarth yn yr adran iau yng nghyngor yr ysgol. Mae nhw'n cyfarfod yn wythnosol i drafod newidiadau a hoffai plant yr ysgol eu gweld. Mae'r cyngor yn chwarae rhan flaenllaw ym mywyd yr ysgol gan drefnu a chynnal digwyddiadau.

Y Cyngor Eco 

Mae cynrychiolwyr o bob dosbarth yn ran o'r cyngor eco. Maent yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod sut all yr ysgol, staff a'r disgyblion fod yn fwy cynaliadwy.