Dyddiadur

Rydym yn defnyddio rhaglen 'Google Calendar' i nodi dyddiadau, ac yn anffodus nid yw'r rhaglen ar gael yn Gymraeg.

 

Dyddiadau'r Tymhorau

Tymor yr Hydref:  1af o Fedi - 18ef o Ragfyr

Tymor y Gwanwyn: 4ed o Ionawr - 24ain o Fawrth

Tymor yr Haf: 11eg o Ebrill - 20fed o Orfennaf

Gwyliau

Hanner tymor yr Hydref : 26ain-30ain o Hydref

Nadolig: 21ain o Ragfyr - 1af o Ionawr

Hanner tymor y Gwanwyn: 15fed- 19eg o Chwefror

Gwyl Fai: 2il o Fai

Hanner tymor yr Hâf: 30ain o Fai - 3ydd o Fehefin

Haf: 21ain o Orffennaf - 31ain o Awst

Cliciwch yma i agor fersiwn printiedig o'r dyddiadau.

Cliciwch yma i weld dyddiadau gwyliau 2016-2017.