Staff

Pennaeth

Mrs Meinir Lois Roberts

Uned Dan 5


Athrawon

Mrs Glenys Jones          Mrs Nia Jones          Mrs Mannon Grieves-Owen

Cymorthyddion

Miss Sasha Jones          Miss Karen Jones          Miss Angharad Jones          Miss Lisa Roberts

Mrs Sioned Scott-Jones          Miss Bethan Jones          Mrs Elen Rowlands

Blwyddyn 1 a 2


Athrawon

Mrs Elin Rowlands          Miss Molly Steele          Mrs Bethan Rowlands          Miss Lowri Roberts

Cymorthyddion

Mrs Bet Humprhreys          Miss Meryl Pritchard          Miss Sharon Williams          Mrs Bethan Jones          Mrs Susan Taylor

Blwyddyn 3 a 4


Athrawon

Miss Rhian Hughes          Mr Rhys Pritchard          Mr Owain Gwilym          Mr Gethin Phillips

Cymorthyddion

Mrs Nia Morris          Mrs Catrin Roberts

Blwyddyn 5 a 6


Athrawon

Miss Lisa Jên Jones          Mr Owain Rees Williams          Miss Elain Wyn Jones

Cymorthyddion

Mrs Jennifer McGilvery          Mrs Einir Williams          Miss Wenna Jones          Miss Ann Thomas

Swyddog Lles

Mrs Elen Hughes

Swyddogion Gweinyddol

Mrs Donna Redvers-Jones          Ms Llinos Glyn Jones

Gofalwr

Mr Alvin Jones

Staff y Gegin

Miss Nia Hughes          Mrs Susan Davies          Mrs Coralie Ann Walker          Mrs Sharon Jones          Miss Bethan Parry

Glanhawyr

Mrs Coralie Ann Walker         Mrs Olwen Jones         Mrs Susan Davies          Mrs Karen Walsh