Yr Ysgol

Mae Ysgol y Graig yn ysgol gynradd ar gyfer plant rhwng 3 a 11 oed wedi'i leoli yng nghanol Ynys Môn.

Ychydig o hanes

Ysgol y Graig oedd yr unig ysgol gynradd yn y dref am gyfnod cyn sefydlu Ysgol Corn Hir. Byddai'r plant oedd yn byw i'r gorllewin o'r hen reilffordd yn mynd i Ysgol Corn Hir.

Ein disgyblion

Mae dros 380 o blant ar gofrestr yr ysgol eleni; y mwyafrif ohonynt yn byw i'r dwyrain o'r hen reilffordd. Ail-leolwyd yr ysgol yn 2009 i ardal Pencraig, ble mae mwyafrif o blant yr ysgol yn byw. 

Ein logo

Mae logo'r ysgol yn dangos amlinelliad o'r hen felin yn Isgraig. Mae'r felin wedi'i lleoli ar ben craig. Gellir gweld yr hen felin o safle newydd yr ysgol. 

Yr ysgol newydd

Bwydlen Ysgol - cliciwch ar y linc isod i gael gweld y fwydlen: