Ysgol Gynhwysol

Mae Ysgol y Graig yn ysgol gynhwysol. Mae ysgolion cynhwysol yn rhoi anghenion pob plentyn yn gyntaf. Rydym yn cydweithio gyda nifer o asiantaethau sy'n gwarchod lles unigolion a theuluoedd.

Swyddog Lles

Mrs Elen Hughes yw swyddog lles yr ysgol. Ei swydd hi yw sicrhau fod pob plentyn yn yr ysgol yn hapus a saff. Mae hi'n cydweithio gyda rhieni a theuluoedd.

Dyma restr o asiantaethu sy'n cydweithio gyda'r ysgol. 

Click on the logo's to learn more about their work. 

imgres


imgresimgres

imgres

imgres


Tim o Amgylch y Teulu