Ysgol Gynhwysol

Mae Ysgol y Graig yn ysgol gynhwysol. Mae ysgolion cynhwysol yn rhoi anghenion pob plentyn yn gyntaf. Rydym yn cydweithio gyda nifer o asiantaethau sy'n gwarchod lles unigolion a theuluoedd.

Swyddog Lles


Mrs Elen Hughes yw swyddog lles yr ysgol. Ei swydd hi yw sicrhau fod pob plentyn yn yr ysgol yn teimlo'n hapus a saff. Mae hi'n cydweithio gyda rhieni a theuluoedd.

Dyma restr o asiantaethau sy'n cydweithio gyda'r ysgol. Cliciwch ar y logo i ddysgu mwy am eu gwaith.